• MATERSKÁ ŠKOLA

    PARK MLÁDEŽE 4 , Košice

    Svet chrobáčikov...

MATERSKÁ ŠKOLA

MŠ Park mládeže je školou bez právnej subjektivity a jej zriaďovateľom je Mesto Košice. Nachádza sa v MČ Košice Sever – ide o širšie centrum mesta s výbornou polohou., mimo hlavných ciest. V okolí sa nachádza veľký park Anička. Dnes navštevuje školu 88 detí, ktoré sú umiestnené v 4 homogénnych triedach. O deti sa stará 16 členný kolektív z toho 9 pedagogických a 7 prevádzkových zamestnancov. Školský dvor s pieskoviskami, preliezačkami a iným naradím ponúka aktívny pohyb pre deti.

Časť školského areálu tvorí bylinná špirála a skalka, ktoré slúžia na rozvíjanie environmentálneho povedomia detí.

MATERSKÁ ŠKOLA
  • „Človek nemiluje deti pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrz náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.“

    Gabriel García Márquez
  • „Dieťa, na ktorého natiahnuté ruky sa často odpovie odmietnutím, môže navždy stratiť schopnosť prejavovať svoju nežnosť a vychádzanie v ústrety.“

    Stefan Garzyňski